מבחינתי יוני71 זה לא רק אוכל. יוני71 זה החיוך שעולה על הפנים של מי שנוגס בביס הראשון.